We have moved!

Our new home is

https://neic.no

This old site will be kept around for just a short transition period. Please update any links and bookmarks.

Om NeIC

Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC) har som formål å legge til rette for utvikling av e-Infrastrukturløsninger av høy kvalitet innenfor områder av felles nordisk interesse.

Samarbeidet startet i 2003, som svar på forskningsrådenes beslutning om å bidra til den verdensomspennende dugnaden for analyse og lagring av datastrømmen fra eksperimenter utført ved Large Hadron Collider i CERN.

NeIC søker å bringe sammen ekspertise fra alle aktuelle miljøer i Norden i møte med brukerkrav fra ledende nordiske forskergrupper for å utvikle nye avanserte IT-tjenester. Slike tjenester utvikles og implementeres innenfor prioriterte områder der vi kan tilføre nordisk merverdi.

Vi er en distribuert organisasjon, som administreres av NordForsk i Oslo. NeIC består av tekniske eksperter som arbeider ved universitetenes tungregnesentre og nasjonale sentre i Norden. Vi legger til rette for utvikling av avanserte IT-verktøy som kan hjelpe forskerne i deres arbeid.

Ved å utnytte tilgjengelig ekspertise i de nordiske land kan vi sammen utvikle en mer effektiv og fleksibel e-Infrastruktur. Dermed unngår vi kostnadskrevende paralleloppbygging i hvert enkelt land. Ved å tilby en felles e-Infrastruktur legger vi grunnlag for økt nordisk forskningssamarbeid.